Strefa rodzica

Płatności

Opłaty za rok szkolny 2020/2021 wynoszą:
1 dziecko – £260 (rata £130 za semestr)
2 dziecko – £160 (rata £80 za semestr)
3 dziecko – £90 (rata £45 za semestr)

Czesne płatne na konto szkolne w całości lub w dwóch ratach
 I do końca pazdziernika 2020
 II do końca stycznia 2021
Do powyższych kwot nie jest wliczona opłata za koszt podręczników szkolnych.

Opłaty prosimy przelewać bezpośrednio na konto szkoły:
HSBC
The Polish Saturday School in Aylesbury
Account Number: 32009382
Sort code: 40-08-39
Jako tytuł wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

W przypadku gdy dziecko rozpocznie naukę w trakcie roku szkolnego opłata naliczana
jest za cały rozpoczęty semestr. 
Gdy uczeń rezygnuje z nauki w trakcie roku szkolnego zwrotowi nie podlega żadna opłata.

Kadra szkoły

  • Pracujemy w małych zespołach klasowych a pełna zapału i pomysłów kadra nauczycielska zapewnia bezpieczeństwo i miła atmosferę.
  • Zapewniamy naukę języka polskiego, geografii oraz historii a także stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka poprzez literaturę dziecięcą oraz wycieczki do polskiego teatru w Londynie
  • Wykwalifikowana kadra szkoły posiada aktualne certyfikaty DBS

Godziny zajęć

Zajecia w szkole odbywaja sie w soboty zgodnie z kalendarzem szkolnym w godzinach od 9:30 do 13:30

 

Klasy

Prowadzimy zajęcia od klasy zerowej do klasy szóstej.

Dodatkowo oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów GSCE.

  • Dokumenty
  • Dokumenty
  • Dokumenty
  • Dokumenty
  • Dokumenty
  • Dokumenty