Dofinansowanie ze Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” za rok 2019

Komunikat! Dorodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska za rok 2019 w wysokości £2074.37.

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP wspierającym instytucje polonijne na całym świecie.

I w tym roku, po raz kolejny “Wspólnota Polska” wspiera naszą Polską Szkołę Sobotnią w Aylesbury.

W imieniu Dyrekcji i Zarządu Szkoły oraz w imieniu uczniów naszej szkoły, pragniemy gorąco podziękować Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” za udzielenie naszej szkole refundacji w ramach projektu “Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii.” finansowanego ze środków Kancelarii Senatu RP.

Podobnie jak w ubiegłym roku dofinansowanie w pełni zostanie spożytkowane na pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń szkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wiecej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia

http://www.wspolnota-polska.org.pl/